Municipi de San Bartolomé

Municipi de Sant Bartomeu
Municipi de Sant Bartomeu
El municipi de Sant Bartomeu és un dels més petits de Lanzarote. Això no és obstacle perquè alberg