Històries de Lanzarote

Pàgines

Barri de Valterra
Barri de Valterra
El Grup d'habitatges més, que incideix en l'avanç de...
Barriada Mare de Déu del Carme
Barriada Mare de Déu del Carme
Durant la primera meitat del segle XX s'...
Bascula
Bascula...
Bascula romana
Bascula Romana
Aquesta foto, correspon a un dels estris que...
Bola Canaria
Bola Canaria
L'origen del joc sembla estar relacionat amb ritus d'...
Brasero

Brasero
Amb l'arribada models Europeus, la ceràmica tradicional va ser...

Calder

Calder
The procedures for developing indigenous and traditional pottery...

 (Calle Real)
Calle León y Castillo (Calle Real)
En Arrecife no es van operar grans...
Candil

Candil
Encara el torn s'introdueix després de la conquesta, a les illes...

Cango

Cango
Jou per junyir als animals pel coll i Popular aragonesa de Lluita canària.

Pàgines