Municipi de Haria

Municipi de Haría
Municipi de Haría
El municipi de Haría alberga moltes de les meravelles naturals que es poden contemplar a l'illa de Lanzarote.