Municipi de Arrecife

Municipi d'Arrecife
Municipi d'Arrecife
Parlar de Arrecife no és només parlar de la capital de Lanzarote o del municipi més petit de l'illa, sinó també de la cadena