La cabra

Pestanyes primàries

La cabra
La cabra
El sector més important a l'illa de Lanzarote és el caprí, el qual va registrar l'any 2010 un total de 19.664 caps.
Del bestiar caprí s'obtenen principalment la carn i la llet, la qual destinen fonamentalment a l'elaboració de formatges, tant industrials com artesanals. A més, se sol aprofitar el cuir i les banyes per a l'elaboració de vestimentes i instruments. Espècies i varietats: La cabra Majorera