Jaciment La Taula

Pestanyes primàries

Jaciment La Taula

Jaciment La Taula
Situació: Les Valls, Haria
Recursos aqüífers: Discorren diversos barrancs per la zona
Accés: Bé
Conservació: Bé

Des Haria direcció nord cap Máguez fins a la penya de Maria Herrera,
Els gravats rupestres el suport és una penya basàltica se situen en un vessant de barranc sobre un antic massís volcànic.
No s'ha registrat en l'entorn de la penya, presència de la resta de materials arqueològics.